ADREM artikel Navenant Magazine 

'Adrem is een eigentijdse leverancier van maatwerk die inzet op de synergie tussen ondernemer, klant en medewerker.
Een poort- en hekwerkonderneming op basis van toegankelijkheid - in dit geval geen contradictie – kwaliteit en oplossingsgerichtheid.'